Chlazení páry

 

Zabýváme se problematikou chlazení páry vstřikováním vody při regulaci teploty páry u energetických zařízení. Pro náročné aplikace, zejména u parních kotlů, doporučujeme použití chladičů páry s tryskou aerodynamického typu. Jedná se o chladicí zařízení se vstřikováním vody nové generace.

 

Chladič páry byl vyvinut na základě rozsáhlého experimentálního výzkumu a výsledků náročných numerických simulací proudění páry se vstřikováním vody v chladicím zařízení.

 

 

Funkce chladiče páry s tryskou aerodynamického typu je založena na rozpadu vodního filmu za odtokovou hranou vodní komory na kapičky s velmi jemnou disperzí. Tento základní proces je doplněn o rotaci přiváděné vody ve vodní komoře. Rotace způsobuje mírný pohyb kapiček napříč proudem páry a jejich dokonalejší promísení s párou. Na vstupu do chladiče je umístěna vodní komora s přívodem vody. Vodní komora je omývána parou z vnější i vnitřní strany, což je zvláště významné u odtokové hrany. Ve vodní komoře voda rotuje a vytéká štěrbinou do vnitřního válcového kanálu na jehož stěně se vytváří vodní film. Vodní film se rozpadá za odtokovou hranou. Za vodní komorou se nachází Venturiho dýza a na ní navazuje stínění potrubí.

Přednosti chladiče páry s tryskou aerodynamického typu:

  • zajišťuje bezchybnou funkci v širokém rozmezí průtoků páry, vykazuje kvalitní rozprášení vody a její vhodné rozdělení v proudu páry již od minimálních hmotnostních průtoků, může být dimenzováno pro průtoky páry od desítek kg/h až po stovky t/h
  • neobsahuje žádné pohyblivé části a citlivé řešení zajišťuje tvarovou stálost a tím stálé průtočné poměry, potrubí je chráněno stíněním
  • pro svou funkci potřebuje tlak vstřikové vody shodný nebo jen o málo vyšší než je tlak chlazené páry – chladicí zařízení zajišťuje prakticky úplné odpaření vstřikované vody v proudu páry bez jejího vypadávání na stěnu v požadovaných režimech při minimální stavební délce a tvoří část potrubí
  • vyznačuje se zvýšenou intenzitou odpařování vstřikované vody, rovnoměrnějším teplotním polem v proudu páry i teplot omezujících stěn a zdokonalenou funkcí v širším rozsahu změn parametrů a hmotnostního průtoku páry.