Práškové hořáky

Práškové hořáky

Práškové hořáky - osvědčeníZabýváme se problematikou spojenou s práškovými hořáky teplárenských a elektrárenských kotlů. Naší firmou byly na základě dlouholetých provozních zkušeností s práškovými hořáky vyvinuty nové práškové hořáky se zcela zásadní změnou koncepce řešení ústí hořáku.

Nové pojetí řešení ústí práškového hořáku je naším know-how. Dne 24.2.2005 byla podána na Úřad průmyslového vlastnictví v Praze přihláška užitného vzoru „Ústí spalovacího hořáku“ se žádostí o zapsání do rejstříku užitných vzorů evidovaná pod zn. spisu PUV 2005-16330. Na základě této přihlášky bylo dne 4.4.2005 vydáno Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze Osvědčení o zápisu užitného vzoru číslo 15297 pod názvem „Ústí spalovacího hořáku“.

Úvod do problematiky:

Při přechodových stavech a samotném provozu kotle dochází k velmi významným teplotním pnutím v materiálu ústí hořáku. Provedení ústí hořáků z jednoho kusu i případně s odlehčovacími drážkami na konci ústí náročným podmínkám provozu nevyhovují. Dochází k jejich popraskání a vypadávání, nebo zvlnění a následnému zborcení. V obou případech se negativně projevují teplotní pnutí v materiálu bez možnosti kompenzace rozdílných dilatací.

Popis našeho nového řešení ústí hořáku:

Ústí práškového hořáku plynule navazuje na hubici sekundárního vzduchu. Je tvořeno soustavou jednotlivých segmentů ze žáruvzdorné oceli na odlitky, které jsou řazeny s částečným překrytím vedle sebe po celém obvodu ústí. Jednotlivé segmenty jsou rozebíratelným způsobem uchyceny na vnitřním povrchu vnějšího vyztuženého nosného prstence ze žáruvzdorné ocele obklopujícího ústí hořáku. Každý segment je blíže k jedné straně uchycen na nosný prstenec a jeho druhá strana je vedena mezi úchyty a zakončením navazujícího segmentu. Systém uchycení jednotlivých segmentů umožňuje jejich řízenou tepelnou dilataci ve všech směrech. Geometrie jednotlivých segmentů je citlivě zvolena s ohledem na minimalizaci vnitřních napětí způsobených změnami teplot a s ohledem na zachování jejich tvarové stálosti. Prostor mezi nosným prstencem a segmenty je vyplněn tepelnou izolací a zakryt tvarovými plechy, které jsou ze strany spalovací komory odstíněny. Nosný prstenec je z vnější strany opatřen tepelnou izolací umožňující jeho teplotní dilataci do prostoru zazdívky.